V našem tenisovém areálu máme 6 kvalitních antukových kurtů. 2 kurty jsou od října do dubna zakryté přetlakovou halou optimálních parametrů – rozměrů, komfortu pro hru, osvětlení – v sezóně 2024/2025 nové LED osvětlení pro lepší hru ve večerních hodinách na obou kurtech.

Ve školním roce jsou kurty z velké části využívány vlastní tenisovou školou a dětmi z klubu Tenis DLI Kladno, z.s. 

Vždy je v tomto období lepší si tenisový kurt předem zarezervovat. Rezervaci / pronájem můžete provést telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailu či osobně.

Rezervací vzniká nárok na vstup na tenisový kurt ve stanovený termín (datum a čas), ale nevzniká nárok na konkrétní číslo kurtu (hřiště). Číslo kurtu (hřiště) se může operativně měnit dle aktuální situace v areálu ve snaze maximálně naplňovat denní kapacitu a je tedy často nevyhnutelné udělat přesun, aby si zahráli další návštěvníci areálu.

Telefon:  +420 728 522 909 (v provozní době) nebo +420 605 333 507 (recepce odpoledne).

E-mail: tenisdli@email.cz

Volné hodiny na kurtech uvidíte v rezervačním systému, který je pravidelně aktualizován. Systém slouží k náhledu, ne k přímé rezervaci.

Rezervační systém kurtů