V našem tenisovém areálu máme 6 kvalitních antukových kurtů. 2 kurty jsou od října do dubna zakryté přetlakovou halou optimálních parametrů (rozměrů, komfortu pro hru, osvětlení).

Ve školním roce jsou kurty z velké části využívány vlastní tenisovou školou a dětmi z klubu Tenis DLI Kladno, z.s. 

Vždy je v tomto období lepší si tenisový kurt předem zarezervovat. Rezervaci / pronájem můžete provést telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailu či osobně.

Telefon:  +420 728 522 909 (v provozní době) nebo +420 605 333 507 (recepce odpoledne).

E-mail: tenisdli@email.cz

Volné hodiny na kurtech uvidíte v rezervačním systému, který je pravidelně aktualizován. Systém slouží k náhledu, ne k přímé rezervaci.

Rezervační systém kurtů